Odricanje od odgovornosti ACREDIA Versicherung AG

Odgovornost

Informacije, a pod time se misli i na hiperlinkove i datoteke koje su na raspolaganju za preuzimanje, koje se nalaze na ACREDIJINIM web stranicama, ne predstavljaju savjet u pravnom, poreznom ili kojem drugom smislu, nego služe isključivo kao općenite informacije.

Svi tekstovi koji se nalaze na ACREDIJINIM web stranicama pomno su pregledani. Usprkos tome ne možemo preuzeti odgovornost da su oni točni, cjeloviti ili da su navodi u njima aktualni.

Nadalje, ACREDIA ne preuzima nikakvu odgovornost za neposrednu ili posrednu štetu, koja nastane u vezi u upotrebom ovih mrežnih stranica.

ACREDIA također ne snosi posljedice za onu štetu, koja nastane kao posljedica neraspoloživosti web stranica ili pogreške tijekom njezina upravljanja.

Poveznice na druge web stranice koje se nalaze na ACREDIJINIM stranicama, ali nisu dio njezinih tvrtki, pomno su odabrane. Za sadržaj i oblikovanje njihovih mrežnih stranica, na koje se upućuje putem hiperlinkova, odgovara dotični davatelj usluga. ACREDIA ne preuzima nikakvu odgovornost za te dotične davatelje usluga.

Autorska prava

Sva prava pridržana. Umnožavanje tekstova ili podataka, uključujući pohranjivanje i upotrebu na optičkim i elektroničkim nositeljima podataka, dozvoljeno je samo unutar okvira koji su dogovoreni u ugovoru ili uz prethodnu suglasnost ACREDIJE. Upotreba podataka, uključujući njihovu pohranu na online-poslužiteljima, u bazama podataka ili na mrežnim stranicama putem trećih osoba, jest zabranjena.

Zaštita osobnih podataka

ACREDIA ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka. Zbog toga smo zaštitu osobnih podataka kao najbitniju temu ugradili u sve svoje procese, proizvode i usluge. Vaše osobne podatke upotrebljavamo isključivo na temelju važećih zakonskih odredbi o zaštiti podataka. Smatramo da se podrazumijeva, da ćemo se prema vašim osobnim podacima ophoditi s pažnjom, da ćemo ih tretirati s povjerenjem i štititi od zlouporabe. Ovdje možete pronaći naše izjave o zaštiti osobnih podataka.