Acredia: Globalno gospodarstvo bolj odporno kot leta 2022, Slovenija po oceni tveganja znova z oceno A2

Slovensko gospodarstvo se je izkazalo za bolj odporno od gospodarstev nekaterih drugih držav v regiji Srednje in Vzhodne Evrope.

Dunaj, 31. 1. 2024 – Slovensko gospodarstvo se je izkazalo za bolj odporno od gospodarstev nekaterih drugih držav v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Tako kažejo rezultati novega Atlasa tveganj po državah*, ki ga je pripravila kreditna zavarovalnica Acredia v sodelovanju z zavarovalnico Allianz Trade.

Slovenija stabilna z oceno A2

Čeprav se nekatere države v regiji Srednje in Vzhodne Evrope niso uspele izogniti recesiji, se je Slovenija izkazala za bolj odporno. »Zaradi močne turistične dejavnosti je realni izvoz ostal skoraj nespremenjen, medtem ko je realni uvoz upadel, kar je odraz šibke domače potrošnje in zmanjševanja zalog,« je povedal Michael Kolb, član uprave družbe Acredia. »Slovenija podjetjem zagotavlja stabilno okolje, kar vključuje podjetniško ugoden pravni okvir. Na področju okoljske trajnosti je država dobila slabšo oceno zaradi nizkega deleža električne energije iz obnovljivih virov, zmerne stopnje recikliranja in velike izpostavljenosti podnebnim spremembam. Za leti 2024 in 2025 napovedujemo letno realno rast BDP v višini 2,5 odstotka.«

21 gospodarstev prejelo višjo oceno, le štiri pa nižjo

Skupno je višjo oceno prejelo 21 gospodarstev, ki predstavljajo približno 19 odstotkov svetovnega BDP-ja. Le štiri države so bile ocenjene slabše kot lani. Trend je povsem drugačen kot leta 2022, ko je svojo oceno tveganja izboljšalo le osem držav, 17 držav pa je v primerjavi s preteklim letom prejelo nižjo oceno.

 

Michael Kolb pojasnjuje: "Vojna v Ukrajini je v letu 2022 močno vplivala na ocene tveganja posameznih držav. Lani se je svetovno gospodarstvo dobro držalo kljub agresivnemu zaostrovanju monetarnih politik in nekaterim znatnim svetovnim pretresom. Razmere so trenutno boljše, kot bi lahko sklepali po splošnem razpoloženju." Največ izboljšanj ocen je bilo zabeleženih v Afriki (10), ki ji sledi Evropa (6). V Aziji ter Severni in Južni Ameriki sta svoj profil tveganja izboljšala le Kitajska in Urugvaj.

Tveganje neplačila ostaja povečano

Povprečno globalno tveganje neplačila za podjetja v letu 2023 je le nekoliko preseglo 2 (srednje visoko tveganje) in ostaja stabilno glede na leto 2022. Kljub temu pa se je raven tveganja v primerjavi z leti pandemije dvignila in se skoraj vrnila na raven iz leta 2019. Gledano po posameznih regijah je povprečna ocena tveganja v Afriki višja od 3 (občutljiva), na Bližnjem vzhodu, v Latinski Ameriki in Vzhodni Evropi (vključno z Rusijo) pa blizu 3 (občutljiva), vendar ostaja pod to mejo. V azijsko-pacifiški regiji je raven tveganja malenkost nad 2 (srednje tveganje), v Zahodni Evropi in Severni Ameriki pa blizu 1 (nizko tveganje).

 

* Atlas tveganj po državah temelji na strokovnih ocenah družb Acredia in Allianz Trade ter na lastniškem modelu ocenjevanja tveganj. Oceno tveganja države sestavljata: 

- ocena tveganja države na lestvici od AA (nizko tveganje) do D (visoko tveganje), ki meri makroekonomska, politična in strukturna tveganja,

- ocena tveganja neplačila na lestvici od 1 (najnižje) do 4 (najvišje tveganje). Ocena se posodablja vsako četrtletje na podlagi dogajanja v gospodarstvu in izčrpnih lastniških podatkov o globalni ravni insolventnosti in poslovnem okolju.

 

Prenesite celotno poročilo Global Risk Atlas tukaj.

Fotografije

Prenos: Michael Kolb

Michael Kolb, član uprave družbe Acredia

Dodatne informacije:

Sabine Stepanek, stiki z mediji, Acredia Versicherung AG

Tel.: +43 (0)5 01 02-2151, e-pošta: sabine.stepanek@acredia.at

 

Jure Mesarič, MA marketing d. o. o.

Tel.: 040 798 535, e-pošta: jure.mesaric@mamarketing.si 

O skupini Acredia

Acredia je vodilna avstrijska kreditna zavarovalnica, ki ščiti odprte terjatve na domačem in tujih trgih v skupni vrednosti skoraj 33 milijard evrov. Acredia je hčerinsko podjetje družb Oesterreichische Kontrollbank AG in Allianz Trade, vodilne svetovne kreditne zavarovalnice. V letu 2022 je skupina Acredia skupno ustvarila 97,6 milijona evrov prihodkov.


V okviru družbe Allianz Trade deluje Acredia kot kompetenčni center za jugovzhodno Evropo, vključno s Slovenijo.


Acredia se je v okviru Globalnega dogovora Združenih narodov (United Nations Global Compact) prostovoljno zavezala, da bo svojo strategijo in poslovanje uskladila s splošnimi načeli o človekovih pravicah, delu, okolju in boju proti korupciji ter sprejela ukrepe za spodbujanje družbenih ciljev. Več o Acredii ...

 

31. januar 2024