Acredia: Že tretje leto zapored smo priča naraščajoči plačilni nesposobnosti na svetovni ravni

Najnovejša napoved plačilne nesposobnosti, ki jo je pripravila kreditna zavarovalnica Acredia, pričakuje nadaljnjo naraščanje plačilne nesposobnosti po svetu.

Dunaj, 29. 2. 2024 – Najnovejša napoved plačilne nesposobnosti, ki jo je pripravila kreditna zavarovalnica Acredia, pričakuje nadaljnjo naraščanje plačilne nesposobnosti po svetu. Zavarovalnica pričakuje, da se bo v letu 2024 število podjetij, ki bodo postala plačilno nesposobna, na svetovni ravni povečalo za 9 odstotkov. To bo že tretje leto zapored, ko se bo število primerov plačilne nesposobnosti povečalo (2022: 1-odstotno povečanje; 2023: 7-odstotno povečanje). Michael Kolb, član uprave družbe Acredia, je povedal: »Leta 2024 se bo število stečajev podjetij predvidoma povečalo v osemdesetih odstotkih držav, vendar pričakujemo, da se bo stanje nato umirilo, tako da bo število v letu 2025 ostalo stabilno na visoki ravni.« Glavni razlogi za povečanje plačilne nesposobnosti podjetij po vsem svetu so nizka gospodarska rast, trgovinske omejitve in negotove geopolitične razmere.

Prizadeti slovenski trgovinski partnerji

Obeti za najpomembnejše trgovinske partnerice Slovenije so podobni svetovnim trendom. Število stečajev se bo letos po pričakovanjih povečalo v Italiji (19 odstotkov), Nemčiji (14 odstotkov), Avstriji (9 odstotkov), na Slovaškem (8 odstotkov) in Češkem (6 odstotkov). Zmanjšanje predvideva le napoved za Švico (5 odstotkov manj primerov plačilne nesposobnosti). »Izvozna podjetja morajo tveganja, ki jih prevzemajo, oceniti še skrbneje,« je povedal Kolb.

 

Največje povečanje plačilno nesposobnih podjetij se pričakuje v ZDA (28 odstotkov), Španiji (28 odstotkov) in na Nizozemskem (31 odstotkov), največji upad pa bo predvidoma na Madžarskem (30 odstotkov), v Čilu (13 odstotkov) in na Poljskem (10 odstotkov).

   
V nekaterih panogah, kot je gradbeništvo, je lahko porast plačilne nesposobnosti zelo izrazit. Kljub temu kreditna zavarovalnica ne pričakuje tako velikega povečanja, kakršnemu smo bili priča po veliki finančni krizi, ko se je število plačilno nesposobnih podjetij na svetovni ravni skokovito povečalo za 17 odstotkov (v letu 2008) in 19 odstotkov (2009).

Podjetja se morajo spustiti na realna tla

»Letos bo odpornost podjetij na temeljitem preizkusu,« je povedal Kolb. »Visoki stroški financiranja in omejen kapitalski trg pomenijo, da se je treba soočiti z realnostjo, kar še posebej velja za zagonska podjetja, ustanovljena po pandemiji. Posebej zaskrbljujoče je močno povečanje števila stečajev velikih podjetij,« je opozoril Kolb. »Na svetu je vsak dan eno veliko podjetje* začelo stečajni postopek. To povečuje tudi tveganje neplačila za manjše dobavitelje, kar pomeni višje tveganje za nadaljnje stečaje.«

 

*Velika podjetja so podjetja s prometom nad 50 milijonov evrov.

 

Prenesite celotno poročilo Global Insolvency Outlook: Reality check tukaj

Fotografije

Prenos: Michael Kolb

Michael Kolb, član uprave družbe Acredia

Dodatne informacije:

Sabine Stepanek, stiki z mediji, Acredia Versicherung AG

Tel.: +43 (0)5 01 02-2151, e-pošta: sabine.stepanek@acredia.at

 

Jure Mesarič, MA marketing d. o. o.

Tel.: 040 798 535, e-pošta: jure.mesaric@mamarketing.si

O skupini Acredia

Acredia je vodilna avstrijska kreditna zavarovalnica, ki ščiti odprte terjatve na domačem in tujih trgih v skupni vrednosti skoraj 33 milijard evrov. Acredia je hčerinsko podjetje družb Oesterreichische Kontrollbank AG in Allianz Trade, vodilne svetovne kreditne zavarovalnice. V letu 2022 je skupina Acredia skupno ustvarila 97,6 milijona evrov prihodkov.


V okviru družbe Allianz Trade deluje Acredia kot kompetenčni center za jugovzhodno Evropo, vključno s Slovenijo.


Acredia se je v okviru Globalnega dogovora Združenih narodov (United Nations Global Compact) prostovoljno zavezala, da bo svojo strategijo in poslovanje uskladila s splošnimi načeli o človekovih pravicah, delu, okolju in boju proti korupciji ter sprejela ukrepe za spodbujanje družbenih ciljev. Več o Acredii ...

29. februar 2024