Z zavarovalnico ACREDIA Versicherung boste osvojili vsak vrh – tudi v primeru slabega vremena.

Vedno čaka še en nov vrh

Že zdaj kot vodilna avstrijska kreditna zavarovalnica združujemo strokovno znanje vodilne družbe na svetovnem trgu z izkušnjami lokalnih strokovnjakov.

Kot kreditna zavarovalnica ščitimo vaše odprte terjatve pred izpadi. Če račun ni plačan, stojimo za vami in poravnamo nastalo škodo.

Naši lastniki

ACREDIA Versicherung AG je hčerinsko podjetje družbe Oesterreichische Kontrollbank AG (51 %) in koncerna Euler Hermes AG (49 %) iz Hamburga (Allianz Trade). Trdna lastniška struktura na eni strani zagotavlja stabilno zasidranje v avstrijsko poslovno okolje, na drugi strani pa je podlaga za vključitev v največjo mednarodno zbirko podatkov.

Oesterreichische Kontrollbank AG, Dunaj

OeKB se že leta izjemno uspešno umešča kot osrednji ponudnik finančnih in informacijskih storitev za izvozno gospodarstvo in kapitalski trg v Avstriji. Je 51-odstotni delničar družbe ACREDIA. 

www.oekb.at/en

OeKB Gebäude: Eigentümer der ACREDIA Versicherung AG
Euler Hermes Gebäude: Eigentümer der ACREDIA Versicherung AG

Allianz Trade, Hamburg

Allianz Trade je del skupine Allianz in je vodilna družba na svetovnem trgu na področju kreditnih zavarovanj. Ima 35-odstotni delež na svetovnem trgu. Koncern je po vsem svetu zastopan v več kot 50 državah. Euler Hermes Aktiengesellschaft ima v lasti 49-odstotni delež.

ACREDIA je tudi partner agencije Allianz Trade for Multinationals. Mednarodni zavarovalec lahko pri tem koristi strokovno znanje in izkušnje globalne skupine strokovnjakov, da pripravlja individualne ter fleksibilne rešitve za globalno upravljanje tveganj in varnosti v kompleksnem okolju.

www.allianz-trade.com

Iz dveh src je nastalo eno – kako se je vse začelo

2019 Strategija ene blagovne znamke ACREDIA: Po tem, ko sta se leta 2014 blagovni znamki »Prisma« in »OeKB Versicherung« združili pod krovno blagovno znamko »ACREDIA«, je ACREDIA sama stopila pod žaromete.
2014 Nastanek družbe ACREDIA Versicherung AG s pripojitvijo družbe OeKB Versicherung AG k družbi PRISMA Kreditversicherungs-AG ter njenim preimenovanjem s 1. avgustom 2014.
2009 PRISMA kljub gospodarski krizi prevzame vodilni položaj na trgu.
2004 Ustanovitev družbe OeKB Versicherung AG
1989 Ustanovitev družbe PRISMA Kreditversicherungs-AG