Z zavarovanjem ACREDIA Single zaščitite vse odprte terjatve do posameznega kupca.

ACREDIA Single – vsak začetek je lahek.

Zavarovanje za vse tekoče posle s posameznim kupcem.

tekoče
specifično za kupca
globalno

Kritje vseh poslov s stranko

Ste na pragu sklenitve novega poslovnega razmerja doma ali v tujini in želite kupcu zagotavljati redne dobave, vendar ne veste, kako likviden in zanesljiv je? Ne tvegajte. Zavarovanje ACREDIA Single vam omogoča ciljno zavarovanje vseh dobav posameznemu kupcu. Do svojih preostalih kupcev nimate dolžnosti ponujanja in odprte terjatve posameznih tveganih odjemalcev lahko zavarujete z ločenimi policami. Obračun premije se izvaja mesečno na podlagi vašega kreditnega limita. Zavarovanje ACREDIA Single vas samodejno zaščiti pred izpadom in zamudami s plačili.

Izbirne storitve

Politična tveganja

Dobavljate javnim naročnikom ali tudi na težavnih trgih – spremljamo vaše poslovne dejavnosti in varujemo vaše terjatve pred nemiri, vojno ali blokadami prenosov deviznih sredstev.

Proizvodni riziko

Če proizvajate na željo kupcev, zavarujemo vaše stroške nabave in proizvodnje.

Z zavarovanjem ACREDIA Single imate nadzor nad svojim kupcem. Dodatno lahko z zavarovanjem ACREDIA Single zavarujete tudi druge storitve, kot je politično tveganje.

Kontakt

ACREDIA Versicherung AG

 

Kompetenčni center jugovzhodna evropa

Hrvaška – Slovenija - Srbija

Sackstraße 27, 8010 Gradec