ACREDIA Veto je vaš valobran v razburkanem morju, ki vas ščiti pred izpodbijanjem pravnih dejanj zaradi plačilne nesposobnosti tudi retroaktivno.

ACREDIA Veto – retroaktivna zaščita.

Naše zavarovanje pred izpodbijanjem pravnih dejanj retroaktivno ščiti pred izpodbijanjem pravnih dejanj zaradi plačilne nesposobnosti.

varni pred izpodbijanjem pravnih dejanj
zavarovanje podjetja
odporni proti krizam

Zavarovanje za izpodbijanje pravnih dejanj – vaša zaščita, ki se izplača.

Prejeta plačila se lahko izpodbijajo, če stečajni upravitelj trdi, …

 • da ste imeli zaradi plačila prednost pred drugimi upniki,
 • da ste v trenutku plačila že vedeli ali bi morali vedeti za plačilno nesposobnost vašega kupca,
 • da so bili s pogodbo, ki jo je kupec sklenil z vami, oškodovani drugi upniki.

Bi na najmanj eno od naslednjih vprašanj odgovorili z »da«?

 • Vam je vaš kupec namesto plačila že enkrat odstopil terjatev ali vam dal ček, ki ga je sam prejel od svojega kupca?
 • Ste kupcu grozili z izvršbo ali vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi plačilne nesposobnosti in je šele nato poravnal dolg, da bi se temu izognil?
 • Je kupec plačal po tem, ko sta bila ček ali bremepis zavrnjena?
 • Je vaš kupec v zadnjih mesecih pred plačilno nesposobnostjo beležil le izgube? Če da, lahko stečajni upravitelj argumentira, da bi se bilo temu mogoče izogniti tako, da bi ustavili pošiljke.

V tem primeru obstaja nevarnost izpodbijanja pravnih dejanj.

Izpodbijanje pravnih dejanj v postopku zaradi plačilne nesposobnosti praviloma zadeva zadnje mesece pred začetkom insolvenčnega postopka. V skrajnem primeru pa se lahko retroaktivno izpodbijajo tudi plačila zadnjih 10 let.

Z zavarovanjem ACREDIA Veto ste optimalno zaščiteni pred izpodbijanjem pravnih dejanj.

Vaša zaščita z zavarovanjem ACREDIA Veto

 • retroaktivno do 10 let
 • za plačila na odprti račun in posle po načelu dostava proti plačilu
 • za odvetniške in sodne stroške obrambe pred izpodbijanjem
 • za morebitne obresti, ki jih je treba plačati stečajnemu upravitelju
 • za vse stranke v EU, na Norveškem, v Švici in Liechtensteinu
 • sami izberete zavarovalno vsoto med 75.000 in 2,5 milijona evrov
 • neodvisno od kreditnega zavarovanja

Kontakt

ACREDIA Versicherung AG

 

Kompetenčni center jugovzhodna evropa

Hrvaška – Slovenija - Srbija

Sackstraße 27, 8010 Gradec