Zavrnitev odgovornosti družbe ACREDIA Versicherung AG

Jamstvo

Razpoložljive informacije na spletnem mestu družbe ACREDIA, ki vključujejo hiperpovezave in datoteke, ki jih je mogoče prenesti, ne predstavljajo nobenih nasvetov v pravnih, davčnih ali drugih zadevah, pač pa so namenjene izključno za splošne namene informiranja.
Vsa besedila na spletnem mestu družbe ACREDIA so bila skrbno pregledana. Ne glede na to ni mogoče jamčiti za pravilnost, celovitost in aktualnost navedb.
ACREDIA nadalje ne prevzema odgovornosti za posredno ali neposredno škodo, ki nastane v povezavi z uporabo tega spletnega mesta. ACREDIA prav tako ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je posledica nerazpoložljivosti spletnega mesta ali napak pri njegovi uporabi.
Povezave na druga, neposlovna spletna mesta so bile skrbno izbrane. Za vsebine in oblike spletnih mest, na katera vodijo hiperpovezave, je odgovoren posamezni ponudnik. ACREDIA ne prevzema nikakršne odgovornosti za te ponudnike.

Avtorske pravice

Vse pravice pridržane. Reproduciranje besedil in podatkov, vključno s shranjevanjem ter uporabo na optičnih in elektronskih nosilcih podatkov, je dovoljeno le v pogodbeno dogovorjenih okvirih ali s predhodnim soglasjem družbe ACREDIA. Uporaba podatkov, vključno s shranjevanjem v spletnih storitvah, podatkovnih zbirkah ali spletnih mestih, s strani neupravičenih tretjih oseb je prepovedana.

Določba o varstvu podatkov

ACREDIA jemlje varstvo vaših osebnih podatkov zelo resno. Zato je varstvo podatkov kot pomemben člen integrirano v naše procese, produkte in storitve. Vaše osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi veljavnih predpisov o varstvu podatkov. Samoumevno nam je, da z vašimi podatki ravnamo skrbno, jih obravnavamo zaupno in varujemo pred zlorabo. Tukaj najdete naše izjave o varstvu podatkov.