Skupaj smo močni: Upravljanje pomeni za zavarovalnico ACREDIA skupno spoprijemanje z izzivi.

S široko mrežo in tesno povezani.

Po zaslugi naših odličnih partnerstev s podjetji s področja inovacij in visoke tehnologije se boste z nami povzpeli visoko.

CARE Avstrija

CARE je ena največjih mednarodnih humanitarnih organizacij, ki zagotavlja pomoč civilne zaščite in trajnostno razvojno sodelovanje v več kot 72 državah po vsem svetu. Kot del globalnega gibanja se CARE Avstrija ukvarja z različnimi temami, med drugim z gospodarsko pravičnostjo in krepitvijo položaja žensk. Najpomembnejše načelo organizacije CARE Avstrija pri vseh projektih je »pomoč za samopomoč«.

Know-Center partnerskega omrežja

Know-Center je avstrijski raziskovalni center za Data-Driven Business in Big Data Analytics. Njegove misije so podpiranje strank pri razvoju inovacij, prenos znanja ter spodbujanje gradnje omrežij med znanostjo in gospodarstvom.

Data-Driven Business so modeli in procesi, ki iz nestrukturiranih podatkov generirajo pristno vrednost za podjetje. Know-Center pomaga pridobiti velike količine podatkov, jih pravilno interpretirati in smiselno ovrednotiti.

Big Data so velike količine podatkov, ki so večinoma heterogeni in nestrukturirani. Take velike količine podatkov za številna podjetja predstavljajo izziv. Know-Center podpira svoje partnerje pri natančnem pridobivanju dodane vrednosti za podjetje iz te zbirke podatkov.

ReTurn

Forum Restrukturierung und Turnaround (ReTurn) je neodvisni forum strokovnjakov za prestrukturiranja, sanacije in prenove. ReTurn ponuja upraviteljem prestrukturiranja, bančnikom, računovodjem, podjetniškim svetovalcem, vlagateljem in pravnikom profesionalno platformo, na kateri se lahko podrobneje seznanijo s prestrukturiranjem.

Kontakt

ACREDIA Versicherung AG

Himmelpfortgasse 29, 1010 Dunaj